Táto stránka je určená predovšetkým pre poslucháčov predmetov Výpočtová technika a informačné zdroje a Základy matematiky, štatistiky a bioštatistika v štúdijnom programe Farmácia. Obsahuje štúdijné podklady vo forme prezentácií na prednášky, ale aj manuály, návody a pokyny na cvičenia.

Prednášky

 • 0. Úvod do predmetu pokyny
 • 1. Úvod do matematiky, elementárne funkcie
 • 2. Limita funkcie
 • 3. Derivácia funkcie
 • 4. Parciálna derivácia funkcie
 • 5. Neurčitý integrál funkcie
 • 6. Určitý integrál funkcie
 • 7. Úvod do štatistiky
 • 8. Triedenie údajov
 • 9. Štatistické charakteristiky


 • Cvičenia

 • 1. Určovanie definičných oborov 1
 • 2. Určovanie definičných oborov 2
 • 3. Limita funkcie 1
 • 4. Limita funkcie 2
 • 5. Derivácia funkcie 1
 • 6. Derivácia funkcie 2
 • 7. Derivácia funkcie 3
 • 8. Derivácia funkcie 4
 • 9. Neurčitý integrál funkcie 1
 • 10. Neurčitý integrál funkcie 2
 • 11. Neurčitý integrál funkcie 3
 • 12. Neurčitý integrál funkcie 4
 • 13. Určitý integrál funkcie 1
 • 14. Určitý integrál funkcie 2
 • 15. Opakovanie
 • 16. Úvod do štatistiky
 • zdrojové údaje, pracovný zošit, vzor
 • 17. Triedenie údajov
 • zdrojové údaje, pracovný zošit, vzor
  index Hygiena potravín Farmácia Kynológia Bezpečnosť krmív a potravín Všeobecné veterinárske lekárstvo Canis Hipoterapia Doktorandi