Táto stránka je určená predovšetkým pre poslucháčov predmetu Základy informatiky v štúdijnom programe Kynológia. Obsahuje štúdijné podklady vo forme prezentácií, ale aj manuálov, návodov a pokynov na cvičenia.

Prezentácie:
 • 0. Úvod do predmetu (pokyny)
 • 1. Úvod do informatiky
 • 2. Osobný počítač
 • 3. BIOS
 • 4. Operačný systém
 • 10. Úvod do programu MS OFFICE
 • 11. Úvod do programu MS Word
 • 12. Pokročilé funkcie programu MS Word
 • 13. Úvod do programu MS Excel
 • 14. Pokročilé funkcie programu MS Excel
 • 16. Zásady správnej prezentácie

 • Manuály, návody a pokyny:
 • Zadanie č. 1 - Šablóna dokumentu, Vypracovaný vzor, Manuál k vypracovaniu
 • Zadanie č. 2 MS WORD - Pokyny k vypracovaniu, Vypracovaný vzor
 • Zadanie č. 2 MS EXCEL - Pokyny k vypracovaniu, Zdrojové údaje, Funkcie, Graf, Konfingencia
 • Zadanie č. 2 MS PowerPoint - Pokyny k vypracovaniu
 • index Hygiena potravín Farmácia Kynológia Bezpečnosť krmív a potravín Všeobecné veterinárske lekárstvo Canis Hipoterapia Doktorandi