Vypis testu
1 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 9: ?Farmácia

USB klúc je typ pamäte RAM

Sietová karta obsahuje MAC adresu

Sietová karta obsahuje NIC adresu

Grafická karta je v súcasnosti už len integrovaná súcast maticnej dosky

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 25: ?Farmácia

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec všetkými smermi

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne

Vzorce sa kopírujú vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vodorovne a vertikálne ale iba smerom dolava a nadol

Vzorce sa kopírujú iba vtedy ak taháme bunku v ktorej bol príslušný vzorec vertikálne

3 . otazka: Nevyhnutné zariadenia PC sú: ?Farmácia

Procesor, maticná doska, pamät a CD-ROM

Procesor, maticná doska, HDD a grafická karta

Procesor, maticná doska, pamät a HDD

Procesor, maticná doska, pamät a grafická karta

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne: ?Farmácia

Informáciu vieme vyjadrit analógovo a digitálne

Informáciu vieme vyjadrit logicky

Informáciu vieme vyjadrit len analógovo

Informáciu vieme vyjadrit len digitálne

5 . otazka: Ktoré nie je OS: ?Farmácia

Linux

Nexus

Solaris

Chrome

6 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 18: ?Farmácia

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit štýly respektíve použit existujúce štýly na formátovanie nadpisov v dokumente z ktorých chceme vytvorit obsah

Vytvorený obsah vieme aktualizovat

Obsah dokumentu vieme vytvorit pomocou špeciálneho systémového štýlu POPIS KAPITOL

Pred vytvorením obsahu v dokumente si musíme vytvorit špeciálny štýl ktorým bude obsah formátovaný

7 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

STDEV

MOD

MEDIAN

NONE

8 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

Zvuková karta

HDD

Externá CD-ROM

Grafická karta

9 . otazka: Aké štýly máme v programe MS Word k dispozícií: ?Farmácia

Štýl zoznamu

Štýl odseku

Štýl strany

Štýl zarovnania

10 . otazka: Císlicový pocítac je: ?Farmácia

Hardvérová cast Osobného pocítaca

Aritmeticko – logickým podblok zabezpecujúci výpocty v systéme

Univerzálny automat urcený na samocinné vykonávanie výpoctov

Súcast von Neumannovej schémy logického riadenia

11 . otazka: Grafy: ?Farmácia

Kolácový graf je vhodný na zobrazenie priebehu hodnoty vzhladom na os X

Stlpcový graf je vhodný na zobrazenie pomerových hodnôt jednotlivých kategórií vzhladom na celok

Pruhové grafy sú vlastne stlpcové grafy otocené o 90 stupnov

Stlpcový graf je nevhodný na zobrazenie viacerých charakteristík každej kategórie

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 27: ?Farmácia

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „2+2“

Ak do bunky vpíšeme „2+2“ výsledok bude „4“

Ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke bude dátum a do bunky vpíšeme hodnotu „10“ výsledok bude 10.január.1900

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „4“

13 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 23: ?Farmácia

Riadky v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Riadky v programe MS Excel sú oznacené písmenami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené písmenami

14 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 37: ?Farmácia

V tabulke údajov viem zoradit hodnoty v príslušnom stlpci abecedne

Pri zoradovaní hodnôt v stlpci tabulky musí dat pozor aby mi preskupilo aj hodnoty v iných stlpcoch nie len v stlpci ktorý zoradujem

Filter v tabulke údajov viem vytvorit iba na císelných hodnotách

Podmienené formátovanie mi sprehladní údaje v tabulke

15 . otazka: Hardvér: ?Farmácia

Je technické vybavenie pocítaca vrátane periférií

Môžeme rozdelit na Skrinku, Monitor a periféria

Je technické vybavenie pocítaca ale bez periférií

Môžeme rozdelit na Skrinku, periféria a hracie zariadenia

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

Program MS Office je multiplatformový

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 2: ?Farmácia

Jeden Byte (B) môže nadobúdat iba dva stavy

Pravdivá logická informácia nadobúda hodnotu 0

Pravdivá logická informácia nadobúda hodnotu 1

Jednotka informácie je bit (b)

18 . otazka: Medzi retazové funkcie nepatria: ?Farmácia

COUNTTEXT

TRUNCATE

LEFT

UPPER

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 11: ?Farmácia

Cielom OS je efektívne využívat hardvér PC

OS zabezpecuje komunikáciu s užívatelom prostredníctvom periférnych zariadení

OS je uložený v BIOS-e a zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a softvérom

OS je programové vybavenie PC

20 . otazka: Co sú to údaje: ?Farmácia

Informácie spracovávané vo výpoctových systémoch

Údaje sú vstupom do informacného procesu

Vyjadrenie skutocnosti a myšlienok v digitálnej podobe

Údaje sú výstupom z informacného procesu