Vypis testu
1 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 6: ?Farmácia

PC ktoré nemá disk ale má sietovú kartu sa nazýva „bezdisková stanica – tenký klient“

PC ktoré poskytuje služby sa nazýva Workstation

PC ktoré využíva služby sa nazýva Workstation

PC ktoré využíva služby sa nazýva Server

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 14: ?Farmácia

Program MS Office je grafický balík od firmy Microsoft

Program MS Office je multiplatformový

Program MS Office je postavený na jadre programu StarOffice

Program MS Office obsahuje textový editor, tabulkový procesor

3 . otazka: Medzi volitelné zariadenia nepatria: ?Farmácia

HDD

Zvuková karta

Externá CD-ROM

Grafická karta

4 . otazka: Nevyhnutné zariadenia PC sú: ?Farmácia

Procesor, maticná doska, pamät a grafická karta

Procesor, maticná doska, pamät a HDD

Procesor, maticná doska, pamät a CD-ROM

Procesor, maticná doska, HDD a grafická karta

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 15: ?Farmácia

Program MS GraphStat je štatistický editor

MS Excel je Tabulkový procesor

MS PowerPoint je grafický editor

MS Word je textový editor

6 . otazka: Medzi dátumové a casové funkcie nepatria: ?Farmácia

TODAY

NOW

LUN

TIME

7 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 16: ?Farmácia

Štýl je možné pridat do galérie rýchlych štýlov

Štýl je množina vlastností formátovania, ktoré je možné použit iba v texte

Font písma je jednotná digitálne zaznamenaná sada znakov

Oba fonty (Arial a TImes New Roman) sú bezpätkové

8 . otazka: Medzi štatistické funkcie nepatria: ?Farmácia

STDEV

MEDIAN

MOD

NONE

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 37: ?Farmácia

Pri zoradovaní hodnôt v stlpci tabulky musí dat pozor aby mi preskupilo aj hodnoty v iných stlpcoch nie len v stlpci ktorý zoradujem

Filter v tabulke údajov viem vytvorit iba na císelných hodnotách

V tabulke údajov viem zoradit hodnoty v príslušnom stlpci abecedne

Podmienené formátovanie mi sprehladní údaje v tabulke

10 . otazka: Grafy: ?Farmácia

Stlpcový graf je vhodný na zobrazenie pomerových hodnôt jednotlivých kategórií vzhladom na celok

Pruhové grafy sú vlastne stlpcové grafy otocené o 90 stupnov

Kolácový graf je vhodný na zobrazenie priebehu hodnoty vzhladom na os X

Stlpcový graf je nevhodný na zobrazenie viacerých charakteristík každej kategórie

11 . otazka: Císlicový pocítac je: ?Farmácia

Hardvérová cast Osobného pocítaca

Súcast von Neumannovej schémy logického riadenia

Univerzálny automat urcený na samocinné vykonávanie výpoctov

Aritmeticko – logickým podblok zabezpecujúci výpocty v systéme

12 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 12: ?Farmácia

Pracovná stanica je konzument systému

Server je konzument systému

Pracovná stanica poskytuje služby v sieti

Server je urcený pre správcov systému

13 . otazka: Informatika je: ?Farmácia

Technická vedná disciplína o informacných procesoch prebiehajúcich pri spracovaní informácií

Veda ktorá sa zaoberá prevažne informacnými procesmi vnútri pocítacov a pocítacových systémov

Vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním podstaty informácie v spolocenskom a technickom smere

Disciplína v rámci matematických vied, ktorá skúma spôsoby analógového a digitálneho prezentovania informácií

14 . otazka: Hardvér: ?Farmácia

Môžeme rozdelit na Skrinku, Monitor a periféria

Je technické vybavenie pocítaca ale bez periférií

Je technické vybavenie pocítaca vrátane periférií

Môžeme rozdelit na Skrinku, periféria a hracie zariadenia

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 36: ?Farmácia

Funkcia ROUND zaokrúhli lubovolnú císelnú hodnotu

Funkcia ROW vráti císlo stlpca v ktorom sa nachádza zvolená bunka

Funkcia MAX nám nájde maximálnu hodnotu v rozsahu buniek

Funkcia CLOSE nám uzamkne vzorec(nie je ho možné dalej editovat)

16 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 26: ?Farmácia

Vzorec sa nekopíruje do ?alších buniek ak sa odvoláva na údaje v inom hárku

Neviem pracovat so vzorcami ak sa údaje nachádzajú v inom hárku ako v tom v ktorom je vzorec

Viem zakryt a odkryt stlpce v hárku

Viem nastavit šírku a výšku stlpcov respektíve riadkov

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 8: ?Farmácia

Operacná pamät je prvých 640KB pamäte v operacnom systéme

Operacná pamät slúži na docasné uchovávanie informácií

Operacná pamät sa skladá z casti RWM a Biosu

Operacná pamät vyžaduje opätovné zapisovanie informácií

18 . otazka: OS má tieto funkcie: ?Farmácia

Pridelovanie prostriedkov systému užívatelom alebo aplikáciám

Prehrávanie audio a video súborov

Diagnostika (autokontrola) systému

Komunikácia s inými systémami (PC) v sieti

19 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 24: ?Farmácia

Adresa bunky A1 je absolútna adresa

Adresa bunky $A$1 je absolútna adresa

Adresa bunky $B$2 je relatívna adresa

Adresa bunky B2 je relatívna adresa

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 22: ?Farmácia

Text okolo obrázka v programe MS Word neviem zalomit

Záložka je miesto v dokumente na ktoré sa môžeme odkazovat

Hypertextový odkaz viem použit aj na miesto v dokumente

Poznámka pod ciarou sa skladá z oznacenia poznámky a z textu poznámky