Vypis testu
1 . otazka: Medzi výstupné periféria patria: ?Farmácia

Monitor a tlaciare?

Reproduktory a skener

Monitor a skener

Reproduktory a tlaciare?

2 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 35: ?Farmácia

Funkcia COUNTIF nám poráta pocet buniek ktoré obsahujú zvolenú podmienku

Funkcia COUNTWRONG nám poráta rozsah buniek s chybnými hodnotami

Funkcia COUNT nám poráta pocet buniek v rozsahu

Funkcia COUNTBLANK nám poráta bunku v rozsahu ktoré nie sú vyplnené

3 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 29: ?Farmácia

Viem ukotvit stlpce a riadky v hárku aby boli stále zobrazené ak sa posúvam v hárku

Ak odstránim stlpec alebo riadok, hodnoty v stlpci alebo v riadku sa vpíšu napravo od stlpca respektíve nadol od riadku

Viem vložit riadky do hárka

Viem vložit stlpce do hárka

4 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 7: ?Farmácia

Z hladiska casu je operacná pamät krátkodobá

Z hladiska prístupu je operacná pamät s priamym prístupom

Z hladiska energetickej závislosti je operacná pamät nezávislá

Z hladiska umiestnenie je Cache pamät externá

5 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 11: ?Farmácia

OS je programové vybavenie PC

Cielom OS je efektívne využívat hardvér PC

OS je uložený v BIOS-e a zabezpecuje komunikáciu medzi hardvérom a softvérom

OS zabezpecuje komunikáciu s užívatelom prostredníctvom periférnych zariadení

6 . otazka: Medzi vstupno - výstupné periféria nepatria: ?Farmácia

Kamera

Tablet

Fax

ALL in one (tlaciaren a skener)

7 . otazka: Informacný systém je: ?Farmácia

Systém ktorý nemusí byt podporovaný pocítacom

Subsystém programového riadenia

Súbor hardvérových a softvérových prostriedkov

Pocítac pracujúci na princípe programového riadenia

8 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 17: ?Farmácia

Pri viacúrovnovom zozname môžeme použit aj písmena(clánok, sekcia) a nielen císla

Pri císlovanom zozname záleží na poradí iba pri ak je císlovaný rímskymi a arabskými císlicami

Odrážky pri zozname bez poradia sú vo forme tvarov (šípka, pomlcka, gulicka)

Pri zozname bez poradia záleží na poradí jednotlivých prvkov

9 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 23: ?Farmácia

Riadky v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené císlicami

Stlpce v programe MS Excel sú oznacené písmenami

Riadky v programe MS Excel sú oznacené písmenami

10 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne: ?Farmácia

Informáciu vieme vyjadrit len digitálne

Informáciu vieme vyjadrit len analógovo

Informáciu vieme vyjadrit analógovo a digitálne

Informáciu vieme vyjadrit logicky

11 . otazka: Informatika je: ?Farmácia

Vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním podstaty informácie v spolocenskom a technickom smere

Veda ktorá sa zaoberá prevažne informacnými procesmi vnútri pocítacov a pocítacových systémov

Disciplína v rámci matematických vied, ktorá skúma spôsoby analógového a digitálneho prezentovania informácií

Technická vedná disciplína o informacných procesoch prebiehajúcich pri spracovaní informácií

12 . otazka: Císlicový pocítac je: ?Farmácia

Hardvérová cast Osobného pocítaca

Súcast von Neumannovej schémy logického riadenia

Aritmeticko – logickým podblok zabezpecujúci výpocty v systéme

Univerzálny automat urcený na samocinné vykonávanie výpoctov

13 . otazka: Medzi matematické funkcie nepatria: ?Farmácia

MIN

MAX

GROUND

ZERO

14 . otazka: Softvér: ?Farmácia

Je programové vybavenie pocítaca

Je jednou zo súcastí zariadenia s názvom BIOS

Môžeme rozdelit na operacný systém a systémový softvér

Je súcastou operacného systému

15 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 4: ?Farmácia

Vnorené tzv. embeded systémy tvoria súcast iných zložitejších systémov

Laptop je staršie mobilné zariadenie s väcšou váhou

Superpocítace a sálové pocítace sa využívajú na riešenie vedecký úloh

Osobný pocítac a pracovná stanica sú dve rozdielne typy PC

16 . otazka: Ktoré z nasledovného viem urobit na jednej bunke v programe MS Excel: ?Farmácia

Prispôsobit text v bunke

Zalomit text v bunke

Orámovat bunku

Podfarbit bunku

17 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 12: ?Farmácia

Pracovná stanica poskytuje služby v sieti

Server je urcený pre správcov systému

Server je konzument systému

Pracovná stanica je konzument systému

18 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 27: ?Farmácia

Ak do bunky vpíšeme „2+2“ výsledok bude „4“

Ak spôsob zobrazenia hodnoty v bunke bude dátum a do bunky vpíšeme hodnotu „10“ výsledok bude 10.január.1900

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „2+2“

Ak do bunky vpíšeme „=2+2“ výsledok bude „4“

19 . otazka: Hardvér: ?Farmácia

Je technické vybavenie pocítaca vrátane periférií

Môžeme rozdelit na Skrinku, periféria a hracie zariadenia

Je technické vybavenie pocítaca ale bez periférií

Môžeme rozdelit na Skrinku, Monitor a periféria

20 . otazka: Ktoré z tvrdení je správne 19: ?Farmácia

Pri zozname obrázkov alebo tabuliek je císlovanie zabezpecené automaticky na základe menovky

Zoznam grafov v programe MS Word nevieme vytvorit, vieme len zoznam obrázkov

Zoznam obrázkov je možné vytvorit pomocou systémového štýlu POPIS

Pri zozname grafov si vieme definovat novú menovku Graf