Táto stránka je určená predovšetkým pre poslucháčov predmetov Výpočtová technika a informačné zdroje a Základy matematiky, štatistiky a bioštatistika v štúdijnom programe Farmácia. Obsahuje štúdijné podklady vo forme prezentácií na prednášky, ale aj manuály, návody a pokyny na cvičenia.

Výpočtová technika a informačné zdroje

Základy matematiky, štatistiky a bioštatistika

index Hygiena potravín Farmácia Kynológia Bezpečnosť krmív a potravín Všeobecné veterinárske lekárstvo Canis Hipoterapia Doktorandi