Akademický rok 2011/2012 Zimný semester - Testovacia prevádzka
Názov predmetu Počet A B C D E FX
Kynológia DF 14 1 7 3 2 1 0
Kynológia EF 18 0 9 4 2 3 0
Farmácia 36 20 15 0 0 1 0
HP 21 5 6 4 1 0 5

Akademický rok 2011/2012 Letný semester - Čiastočná ostrá prevádzka
Názov predmetu Počet A B C D E FX
Farmácia 2 155 47 43 30 25 8 2
VVL 135 15 27 53 22 6 12

Akademický rok 2012/2013 - Ostrá prevádzka
Názov predmetu Počet A B C D E FX
Kynológia DF 15 5 4 3 1 1 0
Kynológia EF 21 1 5 14 0 1 0
Farmácia 132 27 45 39 11 10 0
HP 40 10 7 13 3 7 0

Akademický rok 2013/2014 - Ostrá prevádzka
Názov predmetu Počet A B C D E FX
Kynológia DF 34 0 2 10 16 6 0
Kynológia EF 11 0 1 4 6 0 0
Farmácia 136 28 51 45 8 2 2
VVL 0 0 0 0 0 0 0


Štatistika odpovedí
Typ odpovedí Počet zaškrtnutí
Zaškrtnuté správne odpovede 11285*
Nezaškrtnuté správne odpovede 9195*
Zaškrtnuté nesprávne odpovede 4257*

* Každý test obsahuje 20 otázok kde pre každú otázku sú náhodne vygenerované 4 odpovede viď vzorový test.
index Hygiena potravín Farmácia Kynológia Bezpečnosť krmív a potravín Všeobecné veterinárske lekárstvo Canis Hipoterapia Doktorandi